Parêd Gwyl Dewi Aberystwyth

Parêd Ymlaen Heddiw!

Er gwaethaf y tywydd garw, bydd y Parêd yn mynd yn ei flaen heddiw.

Bydd y niferoedd yn llai a nifer o’r artisitaid methu mynychu oherwydd trafferth cyrraedd Aberystwyth, ond mae’r strydoedd yn glir ac yn saff felly rydym am fwrw ymlaen gyda’r digwyddiad.

Dewch draw i’r orymdaith ac yna ymuno â ni yn nhafarn y Llew Du am sesiwn gerddoriaeth werin am ddim.

 

Parêd 2018 – Amserlen, Llwybr newydd, Trefn y Seremoni

Cynhelir Parêd Gŵyl Dewi 2018 ar ddydd Sadwrn 3 Mawrth.

Fflur efo Poster

Sadwrn
Sgwâr Owain Glyndwr
10.30am – Meibion y Mynydd
11.15am – Mari Mathias

Cered ar y Prom – Am DDIM / FREE
Gweithgareddau a hwyl i’r teulu oll trwy’r dydd!
9.30-12.00am – Creu Masgiau Gwyl Dewi – Meinir Mathias
10.00am – Sesiwn stori a hwyl (plant 0-4 oed)
10.45am – Bandiau roc ysgolion cynradd y cylch
11.30am – Gweithdy creu gwisgoedd gydag Arad Goch

 

2.00pm – Y Welsh Whisperer
3.00pm – Clocsio gyda Tasgu

Tafarn y Llew Du – AM DDIM / FREE

4.00pm – Pibau Tawe
5.00pm – Sesiwn Werin – dewch â’ch hofferynnau, neu jyst dewch!

Dydd Sul
10.00am – Oedfa Dewi Sant yn y Morlan – croeso i bawb
5.00pm – Cyngerdd Lleuwen Steffan a’r Blodau Gwylltion.
Gig i’r Teulu £10 (£5 plant) yn Amgueddfa Ceredigion

Llwybr y Parêd – newid bach

Oherwydd gwaith ffordd ar Ffordd y Môr bydd llwybr eleni ychydig yn wahanol i’r arfer. Dydym ni methu mynd i Lys-y-Brenin o gyfeiriad Stryd y Porth Bach. Felly:

Dechrau Cloc y Dre => Stryd Fawr => Stryd y Popty => Alfred Place => Stryd y Gorfforaeth => Llys-y-Brenin

route newydd 2018

Trefn y Seremoni

Croeso – Geraint Lloyd, BBC Radio Cymru

Bendith – David Greaney, ar ran Eglwys Gatholig Aberystwyth

Maer Aberystwyth – Cyngh. Steve Davies
Côr Meibion Aberystwyth, Meibion y Mynydd, aelodau o gorau eraill y dre, Band Arian Aberystwyth
Y Tywysydd – Ned Thomas
Meibion y Mynydd
Samba Agogo
Llŵ y Parêd
Yr Anthem

Gosgordd y Tywysydd: Glyn Owen a Moli Roberts, Ysgol Penweddig
a Karl Piotrowicz ac Emily Morgan, Ysgol Penglais.
Ffon y Tywysydd: Hywel Evans, Capel Dewi
Stiwardio: Cylch Cinio Aberystwyth

***

2018 – dydd Sadwrn 3 Mawrth

Hwpwch e yn eich ffôn lôn a bodiwch e i’ch ffrindiau ar Facebook! Dydd Sadwrn 3 Mawrth yw dyddiad Parêd 2018.

Bydd yn dechrau, fel arfer, o Gloc y Dre a bennu ar Llys-y-brenin. Bydd bandiau’n gorymdeithio ac mae croeso i chi ymuno hefyd. Bydd hefyd miwsig am ddim ar Sgwâr Owain Glyndwr yn y bore, miwsig am ddim yn y Llew Du wedi’r Parêd a bydd Cered yn trefnu llond gwlad o bethach a stwff i’w wneud i’r plantos a’r teulu yn y Bandstand trwy gydol y dydd. Ac mae popeth AM DDIM!

Tywysydd Parêd 2018 fydd Ned Thomas, yr awdur, meddyliwr a gweithredwr.

Cadwch lygad ar y wefan ‘ma, ein Facebook a Twitter a hefyd gwefan Cered am y diweddaraf. Down â hwyl i Gŵyl Dewi – bydd yn hwyl!

 

***

Parêd 2017 – torri tir newydd

Cynhelir Parêd Gwyl Dewi Aberystwyth am 1.00pm dydd Sadwrn 4 Mawrth 2017.

Dyma fydd y digwyddiad fwyaf hyd yma. Bydd yn dilyn yr un llwybr â phob Parêd blaenorol.

Pibau Tawe, bagad newydd Geraint Roberts o ardal Cwm Tawe fydd yn arwain yr orymdaith. Y diddanwr a’r codwr arian elusen poblogaidd, Glan Davies, fydd y Tywysydd a bydd Band Arian y dref yn gorymdeithio. Bydd Parêd 2017 yn torri tir newydd wrth wahodd Band Samba Agogo yn rhan o’r orymdaith.

 

poster-pared-2017-cywir

Arweinydd y Seremoni fydd cyflwynydd BBC Radio Cymru, Geraint Lloyd, a’r Parch. Derrick Adams o Eglwys Efengylaidd Aberystwyth fydd yn traddodi’r fendith. Bydd Maer y Dref, y Cyngh. Brendan Somers yn cyflwyno’r Tywysydd. Ceir hefyd perfformiad arbennig gan y pedwarawd newydd lleol, Bois y Fro, sy’n rhyddhau CD newydd y mis yma.

Yn ystod y bore bydd cerddoriaeth am ddim ar Sgwâr Owain Glyndwr – gan dechrau am 10.20 gyda chôr Meibion y Mynydd, yna Mari Matthias ac yna am 12.00, Bois y Fro. Bydd hefyd llu o ddigwyddiadau i blant yn y Bandstand newydd drwy gydol y bore wedi eu trefu gan Cered, Menter Iaith Ceredigion – ewch draw!

Wedi’r Parêd bydd gig am ddim yn nhafarn y Llew Du ar Stryd y Bont am 3.30pm gan criw Pibau Tawe ac yna o rhyw 4.30pm ymlaen bydd sesiwn werin yno hefyd – dewch draw i ymuno yn yr hwyr!

Ar fore Sul bydd oedfa arbennig yng Nghanolfan y Morlan.

Dim ond braslun yw hyn. Cadwch lygad ar y wefan yma a dilynwch ni ar Twitter @GwylDewiAber ac ar Facebook am y diweddaraf. Gall digwyddiadau newid!

Mae’n amser dathlu ein Cymreictod a’n hiaith!

Diolch i’n noddwyr: Cronfa Loteri Fawr; Cyngor Tref Aberystwyth a’n partner Cered

**

Parêd 2016 – y fwyaf eto!

Cynhelir Parêd Gwyl Dewi Aberystwyth am 1.00pm dydd Sadwrn 5 Mawrth 2016.

Dyma fydd y digwyddiad fwyaf hyd yma. Bydd yn dilyn yr un llwybr â phob Parêd blaenorol.

Gwilym Bowen Rhys fydd y pibydd fydd yn arwain yr orymdaith. Yr artist Mary Lloyd Jones fydd y Tywysydd a bydd aelodau corau Aberystwyth yn canu wrth gerdded i gyfeiliant Band Arian y dref. Bydd Band Drwm Cambria yn ail-ymddangos am y tro cyntaf ers 2013.

poster 2016 go iawn

Arweinydd y Seremoni fydd cyflwynydd BBC Radio Cymru, Geraint Lloyd, a Lyn Lewis Dafis fydd yn traddodi’r fendith. Ceir hefyd perfformiad arbennig gan Mr Phormula.

Yn ystod y bore bydd y telynor Carwyn Tywyn yn canu ar Sgwâr Owain Glyndwr ac yna yn Caffe MGs. Bydd hefyd llu o ddigwyddiadau i blant yn yr Hen Goleg drwy gydol y bore wedi eu trefu gan Cered, Menter Iaith Ceredigion.

Wedi’r Parêd bydd gig am ddim yn nhafarn y Llew Du ar Stryd y Bont gan Gwilym Bowen Rhys ac yna am 4.00pm bydd sesiwn werin yno hefyd – dewch draw i ymuno yn yr hwyr!

Ar fore Sul bydd oedfa arbennig yng Nghanolfan y Morlan.

Dim ond braslun yw hyn. Cadwch lygad ar y wefan yma a dilynwch ni ar Twitter @GwylDewiAber ac ar Facebook am y diweddaraf. Gall digwyddiadau newid!

Mae’n amser dathlu ein Cymreictod a’n hiaith!

**

Parêd 2015 – Llwyddiant!

Ymunwch yn hwyl yr wyl!  Dathlwn Gymru, y Gymraeg a’n Nawddsant!

Cynhaliwyd Parêd Gwyl Dewi Aberystwyth 2015 ar ddydd Sadwrn 28 Chwefror. Fel y gwelwch o’r lluniau isod, roedd yn ddiwrnod llwyddiannus iawn!

Dyma oedd trefn y dydd. 

Gallwch argraffu copi o’r poster eich hun, yna cliciwch ar y ddolen ymaPoster Parêd 2015

Dilynwyd yr un Llwybr y Parêd â’r blynyddoedd blaenorol gan ddechrau am 1.00pm wrth Gloc y Dre, cerdded lawr Stryd Fawr, Stryd y Popty ac yna gorffen yn Sgwâr Llys y Brenin.

 

***

 

Parêd 2014 – Cymerwch gip ar y ffrwd ffotos isod o Barêd 2014. Diolch i Amelia Davies am a Iestyn Hughes am y lluniau.

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s