Trefn Parêd 2015

Cynhelir Parêd Gwyl Dewi 2015 ar ddydd Sadwrn 28 Chwefror gan ddilyn yr un llwybr â’r blynyddoedd blaenorol. Yn ogystal â’r orymdaith ei hun, mae sawl digwyddiad arall. Dewch i Aberystwyth a gwnewch ddiwrnod ohoni!

9.00 – 11.00 Sesiwn Lliwio Baneri i Blant. Canolfan y Morlan. £1 y plentyn. Dim ond lle i 40. Rhaid cofrestru o flaen llaw. Cysylltwch â Dana Edwards ar dana-edwards[malwen]dsl.pipex.com Twitter: http://www.twitter.com/CanolfanMorlan

10.00 Sesiwn Blasu Bwydydd Cymreig. Y Siop Leol, Heol y Wig. Twitter: http://www.twitter.com/ysiopleol

11.00 – 12.45 Cinio Cawl yn y Morlan. Bwyd da i gynhesu’r enaid a’r galon!

11.00 Set fyw acwstig gan Y Gweriniaeth – band ifanc o Aberystwyth. Sgwâr Owain Glyndwr, Aberystwyth

1.00 Y Parêd. Cychwyn o Gloc y Dre ac am Sgwâr Llys y Brenin. Yn rhan o’r orymdaith eleni fydd:

‘Y Tywysydd’ – Gerald Morgan, prifathro cyntaf Ysgol Penweddig, awdur a chymanaswr fydd yn arwain y Parêd eleni.

Côr Meibion Aberystwyth

Band Arian Aberystwyth

Band Gwerin Clatshobant

Seremoni ar Sgwâr Llys y Brenin gyda’r fendith gan y Parch. Andrew Lenny. Bydd munud o dawelwch i gofio’r diweddar Dr Meredydd Evans, Tywysydd y Parêd gyntaf yn 2013. Byddwn hefyd yn cofio gwladgarwyr eraill â chysylltiad cryf ag Aberystwyth – John ‘Bwlchlan’ Davies, John Rowlands a Mari Elis. Bydd Linda Griffiths yn canu Marwnad yr Ehedydd. Yn ôl yr hanes ‘ehedydd’ oedd yr enw cudd ar Owain Glyndwr yn ystod ei ryfel dros ryddid i Gymru.

3.00 – 4.00 Gig am ddim yn nhafarn y Llew Du, Stryd y Bont, Aberystwyth gyda Clatshobant. Twitter: http://www.twitter.com/llewduboi

8.00 – Sesiwn ganu a cherddoriaeth Gymraeg, tafarn y Cŵps. Dewch ag offeryn a dewch â’ch llais!

DYDD SUL

10.00 Capel y Morfa, gwasanaeth Gwyl Dewi arbennig, croeso i bawb

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s