Amserlen Llawn 2016

Ceir digwyddiadau yn arwain at ac ar ddiwrnod y Parêd. Ymunwch yn yr hwyl!

 

Lansiadau Llyfrau 

3/3/16 – Ceredigion: wrth fy Nhraed / At my Feet, Iestyn Hughes Llyfrgell Genedlaethol Cymru

4/4/16 – The Welsh Dragon: the Story of the Welsh Flag, Siôn Jobbins, Bar Wiff-Waff

 

4/3/16 – Gwener

Ed Holden, ‘Mr Phormula’ – Ysgol Penweddig ac Ysgol Penglais

5/3/16 – Sadwrn

Sgwâr Owain Glyndwr

10.30am – Gwilym Bowen Rhys

11.15am – Band Drwm Cambria Drum Band

11.45am – Raffdam

12.15pm – Dilwyn a Huw Banjo

12.30pm – Carwyn Fowler

Café MGs

10.30 – 12.30 – Carwyn Fower, Telynor/Harpist

Yr Hen Goleg – Am DDIM 

gweithdai a stondinau i blant a’r teulu 

10:00am – Gweithdy Ysgrifennu Caneuon – Mari Mathias (o Raffdam)

11:00am – Gweithdy Creu Masgiau – Meinir Mathias

12:00am – Gweithdy Bitboxio – Ed Holden

 

2:00 – Gweithdy Barddoniaeth – Aneurin Karadog

3:00 – Gweithdy Ukelele – Ian Ferguson

4:00 – Gweithdy Graffiti a Stensilio – Meinir Mathias

5:00 – Gweithdy Dawns – Coleg Ceredigion

Tafarn y Llew Du – AM DDIM 

3.00pm – Gwilym Bowen Rhys

4.00pm – Sesiwn Werin | Folk Session

Arwyddo Llyfrau yn Siopau Llyfrau 

Ceredigion: Wrth fy Nhraed / At my FeetAr Drywydd Dewi SantThe Red Dragon

 

6/3/16 – Sul

10.00am – Oedfa Dewi Sant yn y Morlan – croeso I bawb | Religious service

 

Amserlen y Parêd 

 1.00pm Cychwyn o Gloc Tref Aberystwyth hyd at Llys y Brenin.

Trefn y Seremoni yn Llys y Brenin

Croeso – Geraint Lloyd, Radio Cymru

Bendith – Y Parch. Lyn Lewis Dafis

Maer Aberystwyth – Endaf Edwards i ddatgan enillyd cystadleuaeth Ffenest Siop dan nawdd Cylch Cinio Aberystwyth.

Gerald Morgan yr awdur yn cyflwyno copi o’i lyfr Ar Drywydd Dewi Sant i’r Tywysydd 

Y Tywysydd – Mary Lloyd Jones

‘Moliannwn’ – Corau Aberystwyth Choirs

Raffdam

Llŵ y Parêd

Yr Anthem

 

Gosgordd y Tywysydd: Elliw Dafydd a Daniel Elwyn Thomas, Ysgol Penweddig

Ffon y Tywysydd: Hywel Evans, Capel Dewi

Stiwardio: Cylch Cinio Aberystwyth

**

Advertisements

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s