Llwybr Parêd 2020

Llwybr y Parêd 2020

Bydd gorymdaith 2020 yr un peth ag yn 2019.

Bydd y Parêd yn dechrau am 1.00pm ddydd Sadwrn 29 Chwefror gan gerdded o Gloc y Dre lawr Stryd Fawr => Sgwâr Owain Glyndwr => troi i’r chwith wrth Banc Barclays ac am Ffordd y Môr => Sgwâr Llys y Brenin.

Ar y sgwâr bydd Seremoni’r Parêd. Ceir cerddoriaeth, araith fer gan Faer Aberystwyth, Mari Turner, y Tywysydd Meirion Appleton a bendith gan y Parch Eifion Roberts, Capel y Morfa, Aberystwyth. Gorffennir y Seremoni gyda chanu’r Anthem. Disgwylir i’r Seremoni orffen erbyn 2.15pm.

Rydym yn ddiolchgar i Glwb Cinio Dynion Aberystwyth ac eraill am eu parodrwydd i stiwardio’r digwyddiad. Byddant yn gadw trefn ar bob cyffordd sy’n cysylltu gyda’r llwybr a byddant mewn siacedi hi-viz. Ni fydd strydoedd yn cael eu cau ond bydd disgwyl peth oedi wrth i’r Parêd symud drwy’r dref.

Bydd y trefnyddion, cerddorion, stiwardiaid a’r Tywysydd yn cwrdd am 11.45am yn y Llew Du cyn mynd ymlaen ag Gloc y Dref am 12.30.

Map y Llwybr 

Map llwybr newydd 2019 (2)

 

***

Llwybr y Parêd 2017

Bydd gorymdaith 2017 yn dilyn yr un llwybr â’r digwyddiadau blaenorol.

Bydd y Parêd yn dechrau am 1.00pm ddydd Sadwrn 4 Mawrth gan gerdded o Gloc y Dre lawr Stryd Fawr, Stryd y Popty, gwaelod Stryd y Porth Bach a draw i Sgwâr Llys y Brenin.

Ar y sgwâr bydd Seremoni’r Parêd. Ceir cerddoriaeth, araith fer gan Faer Aberystwyth, y Tywysydd a bendith gan Derrick Adams o Eglwys Efengylaidd Aberystwyth. Gorffennir y Seremoni gyda chanu’r Anthem. Disgwylir i’r Seremoni orffen erbyn 2.15pm.

Rydym yn ddiolchgar i Glwb Cinio Dynion Aberystwyth am eu parodrwydd i stiwardio’r digwyddiad. Byddant yn gadw trefn ar bob cyffordd sy’n cysylltu gyda’r llwybr a byddant mewn siacedi hi-viz. Ni fydd strydoedd yn cael eu cau ond bydd disgwyl peth oedi wrth i’r Parêd symud drwy’r dref.

Bydd y trefnyddion, cerddorion, stiwardiaid a’r Tywysydd yn cwrdd am 11.45am yn yr Hen Goleg cyn mynd ymlaen ag Gloc y Dref am 12.30.

Map y Llwybr 

map llwybr 2016

NODERbydd Ffordd y Môr a Stryd y Baddon sydd gyfochrog i Lys y Brenin ar gau i draffig adeg y Seremoni (rhwng tua 1.20 – 2.15pm).

Glas – llwybr y Parêd

Coch – ffordd ar gau am gyfnod y Seremoni

Gwyrdd a Melyn – ffyrdd ar agor a routes eraill i gerbydau

mapDewi

Cefnogwyr

Mae Parêd Gwyl Dewi Aberystwyth yn dibynnu ar haelioni arian grant a noddwyr. Mae hefyd yn ddibynnol ar gefnogaeth ymarferol nifer o unigolion a sefyliadau a restrir isod sy’n dangos cryfder y gymuned Gymraeg yn lleol. Gyda’n gilydd rydym yn gryf.

Merched y Wawr – http://www.merchedywawr.co.uk/
Cyngor Llyfrau Cymru – http://www.cllc.org.uk/
Ysgol Gymraeg Aberystwyth – http://www.penweddig.ceredigion.sch.uk/
Mudiad Meithrin – http://www.meithrin.co.uk/
Clwb Cinio Dynion Aberystwyth

Un sylw am “Llwybr Parêd 2020

  1. Hysbysiad Cyfeirio: Trefn Parêd 2015 | Gŵyl Dewi Aberystwyth

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s